Awards

sahitya sanman

img-theme
2020-01-15

best poet award

img-theme
2016-09-14

Sanskrit Bala Sahitya Parishad - Pondichery, Best Poet Award

kendra sahitya akademi - yuva puraskar

img-theme
2016-12-02

Sahitya Akademi Award

yuva pratibha award

img-theme
2019-01-31

Award presented by Odisha Yuva Chhatra Sanghatan